Symboly

Vnímat energii symbolů můžeme přes svoji mysl, porozuměním jejich významů, ale také přes naše srdce a vědomí. Symboly nesou svoji specifickou energii a tyto i jiné předměty jsou pouze jejich nosiče /forma vyjádření/ nikoliv význam sám.
Je tak na každé/m z nás, do jaké hloubky jsme se symbolem spojeni a jak otevření jeho řeči, která nebude chodit jen myšlenkami, ale i žážitky našich smyslů a mimosmyslovými ... 
Dejme si čas na záraky, které k nám skrz symboly přijdou. A dejme si svobodu v osobním vnímání jejich poselství, která mohou být pro každou / každého z nás zcela jiná. V tu kterou životní situaci a životní fázi.
Tato rubrika není "kuchařka" zaručené správných a jediných vysvětlení symbolů, které sahají často do doby před náboženstvími, do doby véd a jednoho jediného zdroje duchovní pravdy světa. 

Ganéša

Bůh štěstí, radosti, hojnosti. Asi nejoblíbenější symbol mezi lidmi Indie, dětmi. Jeho sošky najdete snad všude, například obchodníci si jej dávají na své malé oltáříky do krámků, nesmí chybět na svatbách a dalších osobních obřadech. Je "synem" boha Šivy a bohyně Parvatí. Narodil se jim se sloní hlavou a i tak ho milovali a přijali. Má jako všechny tradiční symboly mnohem hlubší, duchovní význam, než jsou zlidovělé zvyky a představy. Přečtěte si zde >>. Nebo celý příběh svaté rodiny zde >>

ÓMlotosový květ

Óm - přesněji "aum + nosovka ng". Slabika, mantra, vibrace vesmíru ...  vyjadřující "jediné jsoucno", Boha. Zpívání /recitace/ mantry ÓM má moc zharomonizovat a očistit prostor i duše lidí. Vyladit místa na božskou energii ... Óm - wikipedie >>. Na tomto obrazu je óm umístěno do lotosověho květu. Dalšího silného symbolu meditace. Symbolu první čakry /muladháry/ a vlastně čaker všech. Liší se jen počtem svých okvětních lístku. Přečtete si o óm chantingu krásný článek například zde >>

Kálí, bohyně

Když se moje manželka na mě zlobí prosím vesmír o milost a její proměnu v mírnější Durgu :-). Mám Kálí jako všichni Indové v úctě a respektu. Chrámy Kálí navštěvujeme ve Váranasí společně a modlitby k ní jsou jedny z nejsilnějších. Ukázala nám také svou milostivou tvář, ta dýchá například z toho obrazu /nemá vyplazený jazyk/, který bych rád věnoval do dražby na Covidovou pomoc mé rodině. Teprve připravuj. Krásný článek o Kálí najdete na webu https://www.jogin.cz/ kali-velka-kosmicka-mocnost-casu/. Ale textilních obrazů s Kálí máme více, najdete je zde >>

Kálí jantra

Kali je bohyně času, změn. Kali Yantra obsahuje transformační energii změny. V tantrické tradici je Kali jako energetický (Shakti) aspekt hmotné přírody spojen s Absolutním (Shiva). Převrácená poloha trojúhelníku představuje regenerační sílu ženy. Dva kruhy symbolizují koloběh zrození a smrti, který musíme proniknout skrz bindu ve středu, abychom dosáhli Absolutní reality. Káli je jako blesk, elektrická síla, která prostupuje vesmírem jako síla transformace. 

Sarasvatí

Sarasvatí je védská říční a mateřská bohyně, v hinduismu je bohyní učenosti, umění a řeči, tvůrkyní sanskrtu a písma, známou také jako Váč „Řeč“, Vágéšvarí „Paní řeči“, Šáradá nebo Gájatrí, je manželkou boha Brahmy. Ve védách byla Sarasvatí nejčastěji ztotožňována s řekou – která vyživuje, a přitom očišťuje. Sarasvatí má moc vnuknout bytostem vize nového vnitřního prostoru a tento prostor, zvuk, obraz, slovo, pohyb poté vyvést z duše ven na svět, a nechat ho tak zaznít v materiální realitě.

Lakšmí

Skutečným posláním Lakšmí je přinášet na Zemi věčné štěstí, pomáhá nám v hledání životní dráhy, která by nám poskytovala slušné odměny, včetně osobního naplnění. Lakšmí ví, že bohatství samo o sobě nestačí k trvalému štěstí a musí být doprovázeno spiritualitou a pocitem seberealizace. Proto nás může vést k životnímu dílu, které bude působit radost a pomů­že i jiným.

Šiva

Nejčastěji bývá Šiva zobrazován jako meditující jógin. Sedí s překříženýma nohama a někdy jednou rukou posouvá kuličky na růženci (mále). Spojuje se v něm divokost přírody spolu s klidnou myslí. Šivovo spojení s divokou přírodou také vyjadřuje jedno z jeho jmen, Pašupati /Pán zvířat/. Velice známou formou Šivy je Natarádža, král tance. Šiva je zobrazován při ladném tanci, který má podle některých interpretací ničit svět. Jiné školy zase soudí, že Šivův tanec představuje celý projevený svět /jeho neustálé změny, vznikání a zanikání, atp./. Rozmanitost světa je způsobena zdáním, podle šivaistů je ve skutečnosti Šiva vším. Dalším oblíbeným způsobem zobrazování Šivy je tzv. Šiva lingam. V této podobě je Šiva zastoupen pouze symbolickým falem představujícím Šivovu plodivou sílu.

Kámasutra

Kámasútra /v sanskrtu कामसूत्र, Sútry o lásce/ je starověký indický text pojednávající o lidské sexualitě. Jeho název se dá přeložit jako Poučení o rozkoši nebo jako Učebnice lásky. Dílo se stalo základním pilířem erotické literatury a je dodnes považováno za důležité pro opravdové poznání sexuálního potěšení. Kámasútra však není jen „návod k milování“, ale i filozofické pojednání o životě protkaném láskou, erotikou a potěšením z vlastního lidství.

Šrí jantra

Šrí jantra je prý nejstarší indická jantra /asi 12 000 let/. Je to jeden ze symbolů posvátné geometrie obsahující starověké posvátné významy jako je univerzální láska, božská harmonie, moudrost a mír. Ale také velké vnitřní štěstí a duševní i tělesné zdraví. Zajituje ochranu před negativními energiemi a nebezpečí. Umožňuje meditaci v mnoha aspektech a rovinách. Pomáhá sebeovládání, vytrvalosti a klidu, usměrňování citů a tužeb. Ve šrí jantře lze rozeznat jak "zlatý řez", tak i strukturu atomu vody. Podle indického učení symbolizuje božskou prasílu, která vyvolává vznik a pomíjení všeho. Trojúhelníky směřující vzhůru symbolizují elementy ohně a vzduchu, trojúhelníky směřující dolů vodu a zemi a tím celkovou konstrukci stvoření a přírody. Jedná se o jistý druh růžence.

Budha, nebo meditující

Strom bódhi, také Strom osvícení či Strom probuzení, je fíkusovitý strom, pod kterým podle buddhistické tradice dosáhl Buddha Gautama probuzení. Mělo k němu dojít přibližně před 2 500 lety v Bódhgaji. U tohoto místa brzy vyrostl Chrám Mahábódhi, který dnes patří k vůbec nejnavštěvovanějším buddhistickým poutním místům. Naše cesta do Bódhgaji >>

Jantry

V podstatě jsou jantry skryté klíče pro ustanovení rezonance s blahodárnými energiemi Makrokosmu. Velmi často nám můžou jantry pomoci přiblížit se velmi vysokým energiím a bytostem, čímž se stávají neocenitelnou pomocí na duchovní cestě. Když se člověk koncentruje na jantru, jeho mysl je automaticky "vyladěna" tak, aby rezonovala se specifickou formou energie příslušné jantry. Ukázkami prastaré víry v tuto energii tvaru mohou být jantry a mandaly používané ve východní filozofii, Davidova hvězda, pěticípá hvězda (pentagon), křesťanský kříž, pyramidy a podobně. Různé "síly" jsou vepsány do různých tvarů. Celý velmi užitečný článek najdete na https://www.jogin.cz/ uvod-do-pouzivani-janter/.

Mandaly

Do indických mandal člověk při rituálu či meditaci proniká, spatřuje božstvo a stává se součástí mandaly – kosmu. Mandaly jsou užívány především v hinduistické tantře a vadžrajáně, zvané také tibetský či tantrický buddhismus, jedná se o takzvané tibetské mandaly, z kterého proniklo užívání mandal také do Číny a Japonska. Jung mandaly interpretoval jako symboly universálního archetypu bytostného Já a v tomto duchu shledával tento symbol jako existující ve všech kulturách a ve všech časech. 

1. čakra, Muladhára, kořeny a uzemnění

Múl je kořen, ádhar je základ /základní čakra kořenová/. Múládhára čakra leží na spodním konci kostrče a je to první lidská čakra. Její mantrou je LAM. Tvoří hranici mezi zvířecím a lidským vědomím. Je spojena s nevědomím, kde jsou uloženy skutky a zkušenosti z minulých životů. Tvoří proto základ pro rozvoj osobnosti a pro průběh osudu podle karmického zákona. Pozitivními vlastnostmi múládhára čakry je vitalita, životní síla a rozvoj vědomí. Její negativní aspekt představuje lenost, pudovost a egocentričnost.

6. čakra, Ádžna, třetí oko, dar vize

Čakra čela, "třetí oko", je příkazová čakra, symbolizuje vnitřní oko, oko moudrosti. Ádžna znamená vědět a vnímat. Šestou čakrou se dovršuje vědomé vnímání bytí. Je to sídlo vyšších duchovních sil, intelektuálních schopností rozlišování, paměti, intuice, moudrosti a vůle. Na tělesné rovině nejvyšší řídící centrum centrálního nervového systému. Vlastní barva je indigově modrá, žlutá, fialová, tyto barvy poukazují na rozdílné funkce na různých úrovních vědomí.